Kai Jackson spoke with Irene Lewis and Mark Feiring.