Boys’ Latin: 435

Easton: 400

C. Milton Wright: 475

Comments