logo family Snow Time 2018 ContestOne lucky winner will receive four Extended Lift Tickets to Ski Roundtop, Ski Liberty or Whitetail Ski Resorts during the 2018 Ski Season!